Anasayfa | İş olanakları | İletişim | English
 • 1. Seçim
  Araştırmaları
 • 2. Siyasi
  Eğilimler
 • 3. Toplumsal
  Araştırmalar
 • 4. Biz Kimiz?
 • 5. Barometre
  Tema Raporları

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi
Mart 2014

Bu rapor 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının analizi ile 22-23 Mart 2014 tarihinde yapılmış KONDA araştırmasının bulgularına dayanmaktadır.

Seçim tarihinden bir hafta önce gerçekleştirdiğimiz araştırma herhangi bir kurum veya müşteri için gerçekleştirilmemiş, sadece kendi öz kaynağımızla finanse edilmiş ve yalnız kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Görüşülen kişilerin, oy eğilimini belirlemek amacıyla çeşitli soruları cevaplaması ve anket formunun içine basılan oy pusulası örneğinde oy vereceği partiyi işaretlemesi istenmiştir. Toplumun önceki anket çalışmalarıyla sahip olduğumuz demografik özelliklerine ve çeşitli toplumsal olaylardaki davranışlarına ait verilerle son araştırma verileri karşılaştırılarak çalışmanın güvenilirliği ölçülmüştür.

Barometre 4 Aylık Rapor - Seçim Analizi
Haziran 2011

KONDA Barometresi Siyasi ve Toplumsal Araştırmalar serisi Mart 2010'da başladı ve Haziran 2011'e, genel seçim dönemine kadar her ay bir saha araştırması yaptık. Bu rapor, Barometre abonelerine gönderdiğimiz aylık raporların yanı sıra 4 ayda bir gönderdiğimiz ara raporların dördüncüsüdür. Grafik anlatımın ve sayıların ön planda olduğu bu rapor, üç bölümden oluşmaktadır:

1. Bölüm - KONDA Barometresi ile 16 Ay: 16 aylık verinin mümkün kıldığı kapsamlı siyasi ve toplumsal analizler

2. Bölüm - Sandık Sonuçlarının Barometresi: 12 Haziran 2011 Genel Seçim sonuçları önceki seçimlerle karşılaştırmakta ve sonuçlar il, ilçe ve yerleşim tiplerine analiz edilmektedir.

3. Bölüm - KONDA Haziran'11 Barometresi'nde Seçmen Profilleri: Seçime bir hafta kala yapılmış olan ve sandık sonucundan çok da uzak olmayan araştırmada görüşülen kişilerin siyasi tercihleri ve demografik profilleri, 12 Haziran'da oy veren seçmenlerin profili niteliğinde.

12 Haziran 2011 Genel Seçim Açıklaması
Haziran 2011

16 Mart 2010'dan bu yana her ayın birinci haftasonu gerçekleştirilmiş olan Konda Barometresi araştırma dizisinin, 12 Haziran 2011 seçimlerine yönelik siyasi sonuçları özetlenerek sunulmaktadır.

12 Eylül 2010 Halkoylaması Kamuoyu Araştırması
Eylül 2010

Bu kısa rapor, KONDA'nın 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği halk oylamasından önce dört ay boyunca yaptığı araştırmalardaki "evet", "hayır" ve boykot oranlarını gösteriyor. KONDA'nın halk oylamasına bir hafta kala yaptığı araştırmadaki 56,8 Evet / 43,2 Hayır oranındaki ölçümü, oylama sonucundaki 57,9 Evet / 42,1 Hayır oranları ile sadece yüzde 1'lik sapma ile "tutmuştu." Raporun müşterilere özel bölümünde ise , evet/hayır oylarının demografik gruplara ve siyasi eğilimlere göre dağılımları da yer almaktadır.

29 Mart 2009 Yerel Seçim Araştırması
Mart 2009

KONDA'nın 29 Mart 2009 yerel seçim araştırmasındaki iktidar partisinin oy oranları ölçümü hatalı çıktı; özetle "KONDA'nın tahmini tutmadı." Ancak, diğer partilerin oy oranları araştırma hata payı çerçevesinde doğru idi. Buna rağmen, araştırmada yaptığımız hesap hatası, analiz yöntemlerimizi gözden geçirip daha sağlamlaştırmaya yönlendirdi. Örneklemi ve saha çalışması hata veya eksik içermediğine inandığımız araştırmanın yerel seçimlere 3 gün kala Radikal gazetesinde yayınlanan kısa raporunu, arşiv için burada bulunduruyoruz. Rapor, seçmen davranışlarına ve tercihlerine ilişkin önemli ipuçları barındırıyor.

Siyasette Yeni Dönem
Bekir Ağırdır
Ağustos 2007

Bekir Ağırdır, Temmuz 2007 genel seçimlerinden bir ay sonra kaleme aldığı bu raporda, seçim sonuçlarına dayanarak ileriye yönelik bir bakış açısı ile seçim sonrasının siyasette yeni bir dönem getirip getirmediğini sorguluyor. KONDA'nın seçime üç hafta kala yaptığı bir anketin bulguları üzerinden, değişen yaşam ritminin yeni bir parti ihtiyacı doğurduğunu, kalkınma ve demokratikleşme hedeflerine yönelik olarak nasıl bir yeni parti ve nasıl bir siyaset anlayışı gerektiğini tartışıyor.

Bu rapor, Ağustos 2007'de Radikal gazetesinde yayınlanmıştı.

Siyasal Eğilimler Araştırmaları Özet Raporu
2007 Genel Seçimleri Öncesi Eğilim Araştırmaları
Temmuz 2007

22 Temmuz 2007 seçimlerine üç gün kala KONDA'nın seçim öncesi eğilim araştırmaları ve AKP'nin yüzde 47 oy alacağı öngörüsü yayınlandığında, tabiri caizse, basında yer yerinden oynamış ve "seçim tahmini tutunca" KONDA herkesçe tanınan ve itibar edilen bir isim haline gelmişti. Bu rapor, seçime bir hafta kala yapılan seçim araştırmasının bulgularına dayanarak seçmenin demografik özelliklerini, siyasi tercihlerini ayrıntılı olarak ele alıyor; popüler bir deyimle "iki kişiden biri AKP'ye oy veren" seçmen profilini ortaya koyuyor ve Tarhan Erdem'in yorumlarına yer veriyor.

Bu rapor, Temmuz 2007'de Radikal gazetesinde yazı dizisi olarak yayınlandı.

Sandığın içindekini ne belirledi?
Bekir Ağırdır
Temmuz 2007

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin hemen ardından Radikal'de de yayınlanan bu rapor, doğruluğu seçim sonuçları ile teyid edilmiş olan araştırmalara dayanan, seçim sonuçlarını çok daha kapsamlı olarak anlamaya yönelik bir analizdir. Diğer bir ifadeyle, seçim sonuçları, sadece kimlerin hangi partiye verdiği üzerinden değil, aynı zamanda seçmenin siyasi ortam, seçimden beklenti, AKP iktidarı dönemi, demokratik değerler ve yabancı sermaye gibi birbirinden oldukça farklı konulara bakışı üzerinden daha derinlikli bir şekilde analiz edilmektedir.

Bu araştırma Temmuz 2007'de Radikal gazetesinde yazı dizisi olarak yayınlandı.

CHP: Ruhunu Arayan Parti / Kurultaya Doğru
Bekir Ağırdır
Kasım- Aralık 2010

Bekir Ağırdır, Mayıs 2010'da Deniz Baykal CHP'den ayrılmadan önce yaptığı CHP analizini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini perçinlediği tüzük değişikliği ve kurultay döneminde tekrarlıyor. KONDA bulguları kullanarak, partideki lider değişikliğinin seçmenin beklentisini karşılamaya yetmediğini savunan Ağırdır, CHP'nin kitle partisi olma özelliğini yitirdiğini ve bunu yakalayabilmek için Türkiye'deki değişimi kavraması ve ona göre yeniden yapılanması gerektiği sonucuna varıyor. Aralık 2010 kurultayını partinin kurultaylar tarihçesine oturttuktan sonra, halihazırdaki CHP tabanının kötümser ve umutsuz ruh halini, endişeli modernler kümesi ile ilişkisini ve hayat tarzları üzerinden CHP'nin gerçekleştirmesi gereken değişimin kapsamını ortaya koyuyor.

Bu analiz Kasım ve Aralık 2010'da T24 haber portalında iki ayrı yazı dizisi olarak yayınlanmıştı.

Toplumda, Siyasette Kutuplaşma
Bekir Ağırdır
Haziran 2010

Bekir Ağırdır'ın kaleme aldığı bu yazı dizisinin amacı, 2010 Nisan ayında gerçekleştirilen bir araştırmanın veri ve bulgularına dayanarak, farklı parti seçmenlerinin ve toplumsal kümelerin günlük siyasi tartışmalara bakışları ve değerleri üzerinden, yaşanan kutuplaşmanın fotoğrafını çekmek ve bu fotoğrafı anlamaya çalışmaktır.

Araştırma raporu, 13-17 Haziran 2010 tarihleri arasında Radikal gazetesinde yayınlanmıştır.

CHP: Değişmek ya da Değişmemek
Bekir Ağırdır
Mayıs 2010

Bu rapor, CHP kurultaylarını, 1946'dan beri seçimlerde CHP'yi, 29 Mart 2009 yerel seçim sonuçları üzerinden bugünkü CHP profilini, CHP seçmenin partisinden beklentilerini ve hayat tarzlarını ele alıyor. Deniz Baykal'ın partiyi bırakmasından kısa süre önce yayınlanan bu rapor, sonrasındaki dönemde ulaştığı / ulaşabileceği potansiyeli ve CHP'nin bugünkü durumunu değerlendirmek açısından çarpıcı.

Bekir Ağırdır tarafından hazırlanan bu rapor, 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde Radikal gazetesinde yayınlanmıştır.

Vatandaşlık Araştırması
Mart 2016

Bu rapora esas olan araştırma 5-6 Mart 2016 tarihlerinde, 28 ilin merkez dahil 110 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde, 2587 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de vatandaşlığın toplum içinde nasıl tanımlandığına ve algılandığına ışık tutmaktır. Türkiye’de vatandaşlık tanımı ile eşit ve aktif vatandaşlık algısını irdeleyecek olan bu araştırmanın siyasi ve hukuki düzenlemelere bir arka plan oluşturabileceğini düşünüyoruz. Araştırmada vatandaşlık algılarının haritasını iki farklı ama birbiri ile ilişkili açıdan çiziyoruz: Türkiye’de Eşit Vatandaşlık ve Türkiye’de Aktif Vatandaşlık.

Anayasa Dair Algılar ve Beklentiler
Eylül 2012

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler araştırması, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden bireylerin yeni anayasadan beklentilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi; bazı temel anayasa konularındaki kanaat ve eğilimlerinin öğrenilmesi, diğer taraftan bu kanaatleri, eğilimleri ve beklentileri etkileyen siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik unsurların neler olduğunun tespit edilmesi için tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Araştırmanın saha çalışması 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında merkez dahil 29 ilin 101 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyde 2.699 kişiyle, hanelerinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Diyanet Algı, Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması
Ekim 2014

Bu araştırma, Helsinki Yurttaşlar Derneği için, KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, 11-12 Ekim 2014 tarihlerinde, Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusu temsil eden, 32 ilin merkez dâhil 112 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünü içeren bir örneklem içinde, 2627 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Gezi Raporu
Haziran 2014

Bu rapor, Türkiye’de toplumsal hareketler bağlamında önemli bir yer teşkil eden Gezi Olayları’nı hem Gezi Parkı’ndakilerin kimler olduğu üzerinden hem de Gezi Olayları’nın Türkiye toplumu tarafından nasıl algılandığı bağlamında kapsamlı bir analiz ve değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Raporun ilk kısmı, 6-8 Haziran 2013 tarihlerinde Gezi Parkı’nda gerçekleştirilen Gezi Parkı araştırmasına; ikinci kısmı, Temmuz 2013 tarihli KONDA Barometresi’nde “Gezi Parkı Olayları Algı ve Değerlendirme’ tema raporuna dayandırılmıştır. Üçüncü kısımda ise, Gezi Parkı değerlendirmesi ve Gezi Olayları tartışılırken sıkça vurgulanan sosyal medya kullanımı ve “Y” kuşağı tartışmalarına dair analiz ve yorumlar yer almaktadır. Raporun, toplumsal tarihimizde önemli bir yer tutacağına inandığımız Gezi Olayları’nı doğru ve tarafsız değerlendirmede faydalı olacağını ümit ediyoruz.

Hukuk ve Adalet - Algı ve Beklentiler
Mayıs 2011

Bu rapora esas olan araştırma, 8-9 Mayıs 2010 tarihlerinde, tüm ülke seçmenlerini temsil eden bir örneklem ile 25 ilde, 112 il ve ilçe merkezinde 154 mahalle ve köyde toplam 1814 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Barometresinin Mayıs'2010 ayının özel teması bölümünde toplumun hukuk ve adalet algısı, beklentisi ve değerlendirmeleri araştırılmıştır.

Araştırmada, gençlerin, lise ve yüksek eğitimlilerin, gelir seviyesi ve yaşanılan evin niteliği yükseldikçe, kırlardan metropollere geçtikçe hukuk devletine olan inancın diğerlerine kıyasla azalıyor olması dikkat çekicidir. Sosyolojik olarak kentleştikçe, eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe, kısaca modernleştikçe bu kesimlerin geleneksel referanslar yerine modern, çağdaş değerlere olan bağlılıklarının artacağı, doğal olarak da bu sürecin sonucunda hukuk devletine olan inancın da yükselmesi beklenir. Fakat gözlenen durum, aksini göstermektedir.

Türkiye Gençliği Araştırması
Mayıs 2011

Modern hayatın geleneksel gençleri": Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, Türkiye gençliği geleneksel değerlerine ve toplumsal kurallara bağlılığını sürdürüyor. Türkiye'deki gençliğin değerleri ve öncelikleri, KONDA ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiş Türkiye Gençliği Araştırması ile ortaya konuyor. Türkiye çapında 15-30 yaş arasındaki gençlerle yapılan araştırmada gençlerin gelecekten beklentileri, başarı ve mutluluk tanımları, hayata hazırlanırken bilgi edindikleri kaynaklar, üniversite eğitiminden beklentileri, kurumlara duydukları güven, Türkiye'nin AB ve Ortadoğu ilişkileri hakkındaki görüşleri ile televizyon ve internet kullanım alışkanlıkları gibi konulara ışık tutuluyor.

Siyasette Kadın Temsili
Nisan 2011

KaDer Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği'nin 2011 seçimleri öncesinde mecliste kadın milletvekili sayısının arttırılmasına yönelik olarak düzenlediği "275 Kadın" kampanyası kapsamında KONDA'ya yaptırdığı "Siyasette Kadın Temsili" araştırması, Nisan 2011 başında bir basın toplantısı ile duyuruldu. Saha çalışması Mart 2011'de 5434 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmanın raporu, toplumun siyasette kadın adaylara ve mecliste kadınların daha fazla yer almasına, ailesindeki kadınların siyasete girmesine olumlu baktığını, bu açıdan seçmenlerin zihniyet olarak partilerden ileride olduğunu gösteriyor.

Araştırma Raporu Basın Toplantısı Sunumu

Kürt Meselesini Yeniden Düşünmek
Bekir Ağırdır ve Eren Pultar
Aralık 2010

Bu rapor, Kürt sorununda çözüm yönünde hareketlilik artarken, Kürtlere dair demografik bilgilerin güncellenmesi, açılım süreciyle başlayan ve halkoylaması süreciyle devam eden gelişmeler ışığında yeni bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla hazırlandı. KONDA'nın en güncel araştırma bulgularına dayanarak Kürtlerin somut durumları, işsizlik ve yoksulluğa ne kadar yakın durdukları, siyasetten ve AB'den umutları, darbe ve irtica tehditleri bakışları ele alınıyor.

Türkiye'de Kadınların İnsan Hakları Farkındalığı ve Davranışları Araştırması
Ağustos 2008

2008 yazında Hürriyet gazetesinin "İnsan Hakları Treni / Tren Özgürlüktür" projesi çerçevesinde, bir anketör ekibi belirli illeri ziyaret eden tren ile ülkeyi dolaşmış ve gidilen 42 kent merkezinde 1710 kadınla görüşmüştür. Görüşmeler sonucunda kadınların bireysel hakların kullanımı, toplumsal düzen ve haklara bakış, örgütlenme hakkı, fiziksel şiddete bakış, hak arama, hakların öğrenilmesine dair görüşleri bir araya getirilerek, Türkiye'de benzersiz bir çalışma ortaya çıkmıştır. Araştırmada aynı zamanda insan hakları konusundaki farkındalık düzeyi ve davranışları üzerinden Bilinçliler, Destekçiler, Direnenler ve Kaybedenler olarak adlandırılan dört toplumsal küme tespit edilmiştir.

Metropollerin Yoksulları ve Yoksunları: Varoşlar
Bekir Ağırdır
Kasım 2008

KONDA'nın hayat tarzlarını ve kültürel değerleri inceleyen iki ayrı araştırmasına dayanarak hazırlanan bu raporda metropollerin varoş olarak tanımlanan bölgelerinde yaşayanlar ele alınıyor. Varoştakilerin demografik özelliklerinin yanı sıra günlük hayatlarının nasıl geçirdikleri, değerleri, korkuları ve gündeme bakışlarının da irdelendiği raporda, varoşların, yardımlarla kandırılan "iktidarın oy deposu" olduğu efsanesi de sayılarla çürütülüyor ve araştırma bulguları daha genel bir kentleşme ve göç çerçevesine oturtuluyor.

Bekir Ağırdır'ın hazırladığı bu rapor, 23-29 Kasım 2008 tarihleri arasında Radikal gazetesinde yayınlanmıştı.

Gündelik Yaşamda Din, Laiklik ve Türban Araştırması
Eylül 2007

KONDA'nın 2003 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmanın devamı niteliğinde olan bu araştırma, hem 5 yıl içinde Türkiye'de örtünenlerin oranlarındaki değişimleri takip ediyor hem de halkın dini ibadet alışkanlıklarının ve dinin gündelik hayattaki yerinin fotoğrafını çekiyor. Ramazan'da içkili lokantalar, kadının el sıkması, dini ve resmi nikah, miras paylaşımı gibi merak edilen konularda aradıklarınıza cevap bulabileceğiniz araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, türban takmanın eğitim, gelir, kentleşme gibi genelde açıklayıcı nitelikteki özelliklere göre pek değişmediği ve başörtüsünden oldukça farklı bir niteliğe sahip olduğu.

Rapor, Aralık 2007'de Milliyet gazetesinde de yayınlanmıştı.

Yeni Türkiye'yi Anlamak
Tarhan Erdem Konferans Metni (Voyvoda Caddesi Toplantıları)
Kasım 2007

Tarhan Erdem'in Osmanlı Bankası Müzesi'nin düzenlediği Voyvoda Toplantıları çerçevesinde Kasım 2007'de verdiği konferansın kaynak metni niteliğindeki bu metin, aynı zamanda KONDA'nın kendi gündelik çalışmalarındaki önemli referanslarından biridir. Bu metinde anlatılan yeni Türkiye, aynı zamanda KONDA'nın ilgi alanlarını belirleyen, araştırmaların kavramsal çerçevesine yön veren ve yayınladığı her araştırmada farklı yönleriyle anlatmaya çalıştığı Türkiye'dir. Bu yeni Türkiye metinde günümüz Türkiye'sini şekillendiren nüfus yapısında, iletişimde ve eğitim seviyesinde değişimler, siyasi olaylar ve seçimler ve halkın görüşleri ve siyasetten beklentileri üzerinden ele alınmakta ve tasvir edilmektedir.

Kürt Meselesi'nde Algı ve Beklentiler
Haziran 2011

2010 yılı Temmuz ayında Kürt açılımı veya demokratik açılımın gündemde olduğu sırada yapılan bu araştırma, Kürt Meselesi'ne dair Türkiye toplumunun algılarını, beklentilerini, sorunun kaynağına, çözümüne ve devletten beklentilerine dair değerlendirmelerini, vatandaşlık tanımlarını, farklı kimliklere hoşgörülerini ve çatışmalardan etkilenmeleri ele alıyor. Türkiye genelinde 59 ilde 374 ilçe ve il merkezinin 902 mahalle ve köyünde yüzyüze yapılan 10393 görüşmeden oluşan bu araştırma, KONDA'nın 2006 yılında 48000 kişiyle görüşerek yapılan "Biz Kimiz? Toplumsal Yapı Araştırması"nın devamı niteliğinde. Araştırma, ayrıca bölge Kürtlerine özel sorulan sorular bulunan bir bölüm içeriyor ve çözüm için taraflar ve muhataplar, af konusu, ant okunması, Kürtçenin serbestliği konularında değerlendirmelerine yer veriyor. Bu raporda araştırmanın çıplak yorumsuz bulgularını bulabilirsiniz. Bulguların yorumlandığı ve tarihi ve sosyolojik bir perspektife oturtulduğu daha geniş kapsamlı metin ise, Haziran 2011'de İletişim Yayınları tarafından Kürt Meselesi'nde Algı ve Beklentiler (İletişim 1608/ Bugünün Kitapları 131) adıyla yayınlandı.

Basın Bülteni için Lütfen Tıklayınız

Biz Kimiz? Kürtler ve Kürt Sorunu
Kasım 2008

Bekir Ağırdır'ın kaleme aldığı ve Radikal gazetesinde yayınlanan bu rapor, "Biz Kimiz? Toplumsal Yapı" ve "Biz Kimiz: Hayat Tarzları" araştırmalarındaki etnik köken bulgularına dayanarak Kürtlerin Kürt sorununa bakışlarını, değerlerini, korkularını, algılarını, maddi koşullarını, gündelik yaşam alışkanlıklarını, siyasi eğilimlerini, yer yer Türklerle karşılaştırmalar yaparak ele alıyor. Rapor Kürt sorununun kaynağını ve niteliğini de analiz ettikten sonra siyaset üzerinden çözüm öneriyor.

Biz Kimiz? Hayat Tarzları Araştırması
Nisan 2008

Hayat Tarzları araştırması KONDA'nın basında ve akademik dünyada en çok tartışılan, en çok referans verilen toplumsal araştırması oldu. Araştırma modeli kişilerin algıları, korkuları, beklentileri, siyasi tercihleri, değerleri, kendi demografik özellikleri ve çevreleri ve gündelik yaşam alışkanlıkları üzerine kurulan araştırma için 6482 kişi ile yüzyüze görüşüldü ve bugünkü Türkiye toplumunu çok iyi anlatan dokuz toplumsal küme çıktı: Endişeli Modernler, Mazbut Modernler, Muhafazakar Modernler, Ortadakiler, Mahallenin Gençleri, Dini Muhafazakarlar, Uzaktakiler, Kırsal Gelenekselciler, Hayata Tutunanlar.

Biz Kimiz? Toplumsal Yapı Araştırması
Eylül 2006

Eylül 2006'da Kürt sorununun henüz daha yeni yeni konuşulabilmeye başladığı, insanların Kürt olduklarını söylemekte hâlâ çekindikleri bir ortamda, Türkiye genelinde 1500'ü aşkın KONDA görevlisi 79 ilde 48000 kişiyle yüzyüze görüştü. Hem kişilerin temel demografik özellikleri, etnik ve dini kimlikleri, ana dilleri ve göç tarihleri hakkında bilgiler, hem de kimlik ve vatandaşlık anlayışı, Kürt sorununun kaynağı ve olası çözümleri hakkında görüşler toplanan bu benzersiz araştırma, en sade haliyle "Biz kimiz?" sorusuna cevap veriyor. Özellikle nüfus sayımlarında artık yer verilmediği için bilinmeyen Kürt nüfusu ve bu nüfusun coğrafi dağılımı, bu araştırma ile ortaya konmuş oldu ve belki de Kürt sorunun daha rahat konuşulabildiği bugünkü ortama katkıda bulundu. Araştırma, bu yönüyle KONDA'nın en bilinen ve en sık referans verilen araştırmalarından biri.

Bu araştırma Şubat 2007'de Milliyet gazetesinde yazı dizisi olarak yayınlandı.

KONDA KADIN VERİLERİ
Şubat 2015

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 2010 yılından beri devam eden KONDA Barometre Araştırmaları’nın seri verilerinden oluşturduğumuz kısa bir rapordur.

Bilime İnanç ve Bilim Dışılık Araştırması
Ocak 2013

Bu rapora esas olan araştırma, 12 – 13 Ocak 2013 tarihlerinde, 30 ilin merkez dâhil 104 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2611 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Ocak’13 Barometresi kapsamında yer alan ‘Bilime İnanç ve Bilim Dışılık’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Ramazan’da Oruç
Eylül 2013

Bu tematik rapora esas olan araştırma, 7-8 Eylül 2013 tarihlerinde, 34 ilin merkez dâhil 104 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2392 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Raporun tamamı KONDA Barometresi olarak anılır ve sadece gizlilik sözleşmesi ile anlaşılan abonelere yollanır. “Ramazan’da Oruç” tematik raporunu Eylül 2013 Barometre Araştırması Raporu’ndan, abonelik sözleşmelerinin KONDA’ya verdiği izin ve yetki sayesinde sizlerle paylaşıyoruz.

Gündelik Hayatta Mutluluk Araştırması
Aralık 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 8 – 9 Aralık 2012 tarihlerinde, 28 ilin merkez dâhil 101 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2511 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Aralık’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Gündelik Hayatta Mutluluk’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Gündelik Hayatta Üzüntü Araştırması
Ekim 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 6-7 Ekim 2012 tarihlerinde, 31 ilin merkez dâhil 99 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2638 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Ekim’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Gündelik Hayatta Üzüntü’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz..

Gündelik Hayatta Güven Araştırması
Eylül 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 8-9 Eylül 2012 tarihlerinde, 29 ilin merkez dâhil 93 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2528 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Eylül’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Gündelik Hayatta Güven’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İnsan Hakları Algısı Araştırması
Haziran 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 9-10 Haziran 2012 tarihlerinde, 27 ilin merkez dâhil 93 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2559 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Haziran’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘İnsan Hakları Algısı’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Ayıp, Günah ve Suç Algı Tanımları Araştırması
Mayıs 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 12 – 13 Mayıs 2012 tarihlerinde, 28 ilin merkez dâhil 104 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2610 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Mayıs’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Ayıp, Günah ve Suç Algı Tanımları’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çevre Bilinci Araştırması
Mart 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 3-4 Mart 2012 tarihlerinde, 31 ilin 95 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2536 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. KONDA Mart’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Çevre Bilinci’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Gündelik Hayatta Ekonomik İdeoloji Araştırması
Şubat 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 4-5 Şubat 2012 tarihlerinde, 29 ilin 98 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2588 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. KONDA Şubat’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Ekonomik İdeoloji’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Gündelik Hayatta "Öteki" Algısı Araştırması
Temmuz 2012

Barometre araştırma dizisi kapsamında Temmuz 2012 tarihinde 2633 kişiyle görüşerek yaptığımız araştırmada, özel tema olarak “öteki” algısını ele aldık. Türkiye’de son zamanlarda yapılan ve daha çok adına “hoşgörü” çalışmaları denilen araştırmalar, bu konuda iki önemli sosyolojik ve psikolojik olguya işaret etmektedir. Bunlardan ilki Türkiye’de kimlik farklılıklarının kabulü ve farklı olana saygının az olduğudur. İkincisiyse “öteki”ni tanıma ve hayatına kabul etmedeki tahammülsüzlüktür. Biz de bu araştırmada Türkiye toplumunun “öteki”yi nasıl tanımladığını, “öteki”yle olan temaslarını ve “öteki”ye karşı tahammüllerini sorduk.

Türkiye Aile Yapısı
Ocak 2012

Bu rapora esas olan araştırma, 7-8 Ocak 2012 tarihlerinde, 27 ilin 100 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2517 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Ocak’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Aile Yapısı’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Seçmen, müşteri, okur, izleyici vb. olarak tanımladığımız ve anlamaya çalıştığımız bireyi esas olarak önce ailesiyle sonra toplumla ilişkilendirmeden yapılacak çalışma ve açıklamaların yetersiz olacağı kanaatindeyiz. Aile en küçük toplumsal birim; aynı zamanda nesiller arası bir sistem. Ve her sistem gibi değişmekte olan, kendi iç dinamikleriyle veya toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal dinamiklerle dönüşen bir sistem. Bu araştırmamızda Türkiye Aile Yapısı’nı anlamaya, yorumlamaya çalıştık.

Internet ve Sosyal Medya Kullanımı
Ocak 2011

Barometre araştırma dizisi kapsamında Ocak 2011'de 18 yaş üstü 2728 kişiyle görüşerek yaptığımız araştırmada, özel tema olarak internet ve sosyal medya kullanımını ele aldık. Ortaya çıkan bulgular, interneti kimlerin kullandığından, kullananların nereden, ne kadar süreyle ve ne amaçlarla girdiğine; partilerin seçmenlerinin internetteki varlığından, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyaların üyelerinin demografik profillerine çok geniş bir çerçevede. Rapor, internette hedef kitle tanımlamayı amaçlayan kişi ve kurumlara, kullanıcıların iletişim, eğlence, alışveriş, haber takibi, araştırma, bankacılık, din, sağlık gibi alanlardaki aktiviteleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlıyor.
Raporun ikinci bölümü ise DPT'nin "Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010" dokümanını özetleyerek ilk bölümü tamamlıyor.

Siyasal Kimlik Tanımları
Temmuz 2010

Barometre araştırma dizisi kapsamında Temmuz 2010'da 1814 kişiyle görüşerek yaptığımız araştırmada, özel tema olarak siyasal kimlik tanımlarını ele aldık. Gündelik hayatın içinde sağcı-solcu veya muhafazakâr-milliyetçi gibi birçok siyasal kimlik tanımı kullanılır. Genellikle toplumun şu kadarı solcu bu kadarı sağcı gibi tespitler ışığında siyasal analizler üretilir. Bu tanımlama, tespit ve analizlerin temel varsayımlarından birisi de sade vatandaşın tek bir siyasi kimlikle tanımlanabileceğidir. Görüşülen kişilere vatansever, Atatürkçü, laik, demokrat, milliyetçi, ulusalcı, muhafazakâr, sosyal demokrat, sağcı, solcu ve ülkücü tanımlarının kendilerini ifade edip etmediği sorulan araştırma, sade vatandaşın tek bir siyasi kimlikle tanımlanamayacağı, yani çok kimlikliliğin esas olduğu tezimizi teyit etmiştir.

Hukuk/Adalet : Hukuk Anlayışı ve Algısı
Mayıs 2010

Barometre araştırma dizisi kapsamında Mayıs 2010'da 1814 kişiyle görüşerek yaptığımız araştırmada, özel tema olarak hukuk ve adalet anlayışını ele aldık. Halkın adalet, hukuk devleti, yargı gibi kavramları nasıl tanımladığının yanısıra, hükümetle yargı arasındaki ilişkiden ne anladıkları, kanuni hakları hakkında ne derece bilgili oldukları, mahkeme deneyimlerini nasıl değerlendirdikleri, yargıyı tarafsız bulup bulmadıkları, hangi durumlarda hukuk dışı çözümler aramaktan çekinmeyecekleri soruldu ve ortaya benzersiz bulgular çıktı.