KONDA'nın Abonelerine Gönderdiği Bilgi Notu

Sayın Abonemiz,

Bu açıklama, KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi abonelerine gönderilmektedir. Abonelik sözleşmelerindeki özel maddeye dayanılarak ve abonelerimizin verdiği yetki ve hak kapsamında yapılan açıklama, bugün içinde (www.konda.com.tr) sitesinde de yayımlanacaktır.

Açıklamanın dayanağı olan araştırma, 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Seçimlerden önceki hafta sonunun dini bayram olması ve toplumsal hareketliliğin yoğunlaşması nedeniyle örnekleme uygun araştırma yapmanın doğru olmadığı kanaatiyle bulgularımız seçimlerin 14 gün öncesine dair eğilimleri ve tercihleri içermektedir.

Araştırma kapsamında, 31 ilin merkez dâhil 101 ilçesine bağlı 153 mahalle ve köyünde 2721 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülmüştür. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır.

Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin (yurt içi seçmenlerin) saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini yansıtmaktadır.

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile Genel Seçim mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır. Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak örneklem tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında gidilen iller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van.

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’tür. Son 3 araştırmanın siyasi tercih sonuçları aşağıdaki tablodaki gibidir.


Yüzde 14,2 kararsız ve yüzde 2,4 oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıttığımızda ise aşağıdaki seri ortaya çıkmaktadır.


Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bulgularımızda ise yüzde 12,4 oranındaki kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo şöyledir:


10 Haziran günündeki bu eğilimler ve tercihlerle HDP’nin barajı geçeceği, ittifaklar sayesinde İyi Parti, MHP, SP ve BBP’nin de mecliste olacağı ve 7 partili bir parlamentonun oluşacağı anlaşılmaktadır. Yine bu sonuçlarla 10 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış olsaydı Erdoğan birinci turda seçilecekti.

10 Haziran bulgularımızı değiştirecek ve 24 Haziran sonuçlarını etkileyecek üç dinamiği not etmek isteriz:

Birincisi, grafik ve tablolarımızda son beş haftada gözlenmekte olan hareketlilik ve değişimlerin seçimlere kadar geçen sürede hangi hızda ve ne yöne doğru süreceğidir.

İkincisi, seçimlere katılım oranının yüzde 85’ten kayda değer biçimde aşağıya düşmesidir.

Üçüncüsü de yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır.

Saygılarımızla, bilgilerinize sunulur.

-

KONDA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK A.Ş.