KONDA Barometresi

NEDİR?

KONDA Barometresi, Mart 2010’dan beri her ay düzenli olarak yaptığımız siyasi ve toplumsal araştırmalar dizisi sistemidir.

Tüm Türkiye’yi temsilen yapılan araştırmalar halkın siyasal ve toplumsal konularda eğilimlerini ve tercihlerini ölçmeyi hedefler.

KONDA Barometresi aracılığıyla halkın sadece belli bir dönemdeki tercihleri değil, tercihlerinin zaman ve şartlar içinde değişimi de ölçülür.

KONDA Barometresi raporları o ay yapılan araştırmanın sonuçlarından, geçmiş dönemlerle beraber başka kurumların verileri ile karşılaştırmalarından ve bu bilgilerin değerlendirilmesinden oluşur.

Yılda 11 adet saha araştırmasının sonucunda oluşturulan araştırma raporları sadece aboneler tarafından okunup kullanılabilir. KONDA Barometresi abonelik sistemine dahil olan kurumlar veya kişiler belirli bir araştırmaya soru ekleyebilirler.

Görevlendirme ve eğitim: İl sorumlularından, ekip şeflerinde, anketörlerden, kontrolörlerden ve veri girişçilerden oluşan saha ekibi oluşturulur ve her birine eğitim verilir.

Yılda 11 adet aylık rapor, bir adet yıllık rapor (Türkiye Demografisi) üretilir.

Hızlı saha çalışması: Saha çalışmalarının büyük çoğunluğu tek bir haftasonunda başlar ve biter. Özellikle siyasete hızla olaylar gelişebileceği ve toplumun görüşleri değişebileceği için, saha çalışmaları en kısa sürede tamamlanır.

NEDEN?

KONDA Barometresi’nde okuyacağınız her rakam sağlam, güvenilir ve bilimsel bir çalışmanın ürünüdür.

KONDA Barometresi siyasi oranların yanı sıra farklı toplumsal tercihlerin de sürekli ölçümünü yapıyor. Amaç, değişken toplum yapısını sürekli takip ederek, gerçekçi ve tarafsız öngörüler sağlayabilmektir.

Her ne kadar KONDA Barometresi raporları aylık anket çalışmalarının istatistiki verilerine dayanıyor olsa da, KONDA’nın 33 yıllık toplumsal düşünceye dair birikimini, analiz ve yorum kapasitesini de bünyesinde muhafaza ediyor.

Neticede, Barometre aboneleri için 10 yıldır Türkiye’de olan biten sürpriz olmadı. KONDA Barometresi sayesinde, aboneler, toplumun ne düşündüğünü, neyi nasıl algılayıp tepki verdiğini ve olası endişelerini hep bildi. Ve bilmeye devam edecek...

RAPOR İÇERİĞİ

Önceki raporlardan seçkiler: KONDA Barometresi Örnek Rapor 2017

Örneklem ve Saha: Her ayın ilk haftası Türkiye’deki tüm seçmenleri temsil eden 1800 ila 3600 arasında kişi ile yüzyüze görüşmeyle saha çalışmasını yaptığımız araştırmaların raporlarını ay sonunda abonelere ulaştırıyoruz.

Temalar: Her ay toplumu ve siyasi ortamı anlamaya yönelik temalar ele alınarak her yönüyle inceleniyor. Temalar hukuk ve adalet anlayışı, internet ve sosyal medya kullanımı, mültecilere bakış, dış politika, mutluluk, üzüntü, depresyon, kamu güvenliği, sorun çözme, içki tüketimi, belirsizlikle başa çıkma, öteki olana bakış, güven gibi çok farklı alanlara eğiliyor. Temalarımız için sıklıkla akademisyen veya uzmanlarla beraber çalışıyor, saha çalışmasını ve raporu çizdikleri kavramsal çerçeveye dayandırıyoruz.

Yayınladığımız tema raporlarını Raporlar bölümünde bulabilirsiniz.

Endeksler: Barometre dizisi toplumsal eğilimleri üç endeks üzerinden takip ediyor.

  • Moral Endeksi
  • Memnuniyet Endeksi
  • Kutuplaşma Endeksi

Gündem Barometresi: Toplum siyaseti ve güncel gelişmeleri medyadan takip ediyor. Ancak, kutuplaşma ve siyasi kamplaşma medya gruplarını da köşelere çekti. Neticede, tek bir gazeteyi veya haber bültenini takip ederek olan biten hakkında tarafsız görüş sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. Raporlarımıza 2014 başında eklediğimiz Gündem Barometresi bölümümüzde ise geniş kapsamlı bir medya taraması yapıyor ve KONDA tarafsızlığı ile derleyip özetliyoruz.

Siyasi Tercihler: Her ay düzenli olarak olası bir seçimdeki parti tercihlerini, seçmen davranışlarını, partilerin ülke sorunlarını çözme kapasitelerine inançları ölçüyor ve aydan aya değişimlerin olası nedenlerini ele alıyoruz.

Güncel Siyaset: Siyasi demeçlerden protestolara, dış politikadaki gelişmelerden mültecilere, ülkede gündem haline gelen güncel olaylara toplumun nasıl tepki gösterdiğini ölçüyor ve bu tepkileri şekillendiren toplumsal dinamikleri ortaya koymaya çalışıyoruz.

NASIL ERİŞİRİM?

Abonelik sözleşmeleri yıllık olarak yapılır.

Her bir Barometre raporu ayın son günü, İngilizce çevirisi ise rapor teslimini takip eden 3 hafta içinde hazır edilir ve talep eden abonelere gönderilir.

KONDA Barometresi aboneliği ile ilgili daha detaylı bilgi almak için rapor örneğini inceleyebilir, dilerseniz bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Bağlantı için:
Tel: 90 212 275 1766 pbx
E-Posta: [email protected]