İstanbul Sözleşmesi

KONDA Ağustos’20 Barometresi’nin temalarından biri gündemde olan İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve bu çerçevede kadın meselesine dair toplumdaki değişimin ipuçlarını aramak idi.

Toplumun İstanbul Sözleşmesine ve kadın meselesine dair bakışına dair araştırma verilerimizi kamusal sorumluluğumuz gereği sizlerle de paylaşıyor, kamuoyunda tartışılan bu konuda elimizdeki verilerin toplumun bulunduğu noktaya ışık tutacağına inanıyoruz.

KONDA Ağustos’20 Barometresi’nin saha çalışması Türkiye’nin 15 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlandı. Araştırma kapsamında, 32 ilin merkez dâhil 110 ilçesine bağlı 206 mahalle ve köyünde 3569 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşüldü. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.


Raporu İndirin