Kürt Meselesini Yeniden Düşünmek

Bu rapor, Kürt sorununda çözüm yönünde hareketlilik artarken, Kürtlere dair demografik bilgilerin güncellenmesi, açılım süreciyle başlayan ve halkoylaması süreciyle devam eden gelişmeler ışığında yeni bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla hazırlandı. KONDA’nın en güncel araştırma bulgularına dayanarak Kürtlerin somut durumları, işsizlik ve yoksulluğa ne kadar yakın durdukları, siyasetten ve AB’den umutları, darbe ve irtica tehditleri bakışları ele alınıyor.


Raporu İndirin