Müzik Tercihleri ve İletişim Araçları

Bu rapora esas olan araştırma 31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde 32 ilin merkez dahil 110 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2580 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek yapılmıştır.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Nisan’18 Barometresi kapsamında yer alan ‘Müzik Tercihleri ve İletişim Araçları’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin