Yeni Türkiye'yi Anlamak

Tarhan Erdem’in Osmanlı Bankası Müzesi’nin düzenlediği Voyvoda Toplantıları çerçevesinde Kasım 2007’de verdiği konferansın kaynak metni niteliğindeki bu metin, aynı zamanda KONDA’nın kendi gündelik çalışmalarındaki önemli referanslarından biridir. Bu metinde anlatılan yeni Türkiye, aynı zamanda KONDA’nın ilgi alanlarını belirleyen, araştırmaların kavramsal çerçevesine yön veren ve yayınladığı her araştırmada farklı yönleriyle anlatmaya çalıştığı Türkiye’dir. Bu yeni Türkiye metinde günümüz Türkiye’sini şekillendiren nüfus yapısında, iletişimde ve eğitim seviyesinde değişimler, siyasi olaylar ve seçimler ve halkın görüşleri ve siyasetten beklentileri üzerinden ele alınmakta ve tasvir edilmektedir.Raporu İndirin