Biz Kimiz? Hayat Tarzları Araştırması 2008

Hayat Tarzları araştırması KONDA’nın basında ve akademik dünyada en çok tartışılan, en çok referans verilen toplumsal araştırması oldu. Araştırma modeli kişilerin algıları, korkuları, beklentileri, siyasi tercihleri, değerleri, kendi demografik özellikleri ve çevreleri ve gündelik yaşam alışkanlıkları üzerine kurulan araştırma için 6482 kişi ile yüzyüze görüşüldü ve bugünkü Türkiye toplumunu çok iyi anlatan dokuz toplumsal küme çıktı: Endişeli Modernler, Mazbut Modernler, Muhafazakar Modernler, Ortadakiler, Mahallenin Gençleri, Dini Muhafazakarlar, Uzaktakiler, Kırsal Gelenekselciler, Hayata Tutunanlar.


Raporu İndirin