Metropollerin Yoksulları ve Yoksunları: Varoşlar

KONDA’nın hayat tarzlarını ve kültürel değerleri inceleyen iki ayrı araştırmasına dayanarak hazırlanan bu raporda metropollerin varoş olarak tanımlanan bölgelerinde yaşayanlar ele alınıyor. Varoştakilerin demografik özelliklerinin yanı sıra günlük hayatlarının nasıl geçirdikleri, değerleri, korkuları ve gündeme bakışlarının da irdelendiği raporda, varoşların, yardımlarla kandırılan “iktidarın oy deposu” olduğu efsanesi de sayılarla çürütülüyor ve araştırma bulguları daha genel bir kentleşme ve göç çerçevesine oturtuluyor.

Bekir Ağırdır’ın hazırladığı bu rapor, 23-29 Kasım 2008 tarihleri arasında Radikal gazetesinde yayınlanmıştı.