Türkiye'de Kutuplaşma

Bu rapora esas olan araştırma 5-6 Ocak 2019 tarihlerinde 30 ilin merkez dahil 100 ilçesine bağlı 148 mahalle ve köyünde 2659 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek yapılmıştır.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Ocak’19 Barometresi kapsamında yer alan ‘Türkiye’de Kutuplaşma’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin