Pandemide Evde Bakım ve Zaman Kullanımı

Bu araştırma raporu Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği için 18 yaş ve üzeri Türkiye nüfusunun Koronavirüs Pandemisi sırasında ev içi işler, evde bakım, çalışma pratikleri ve zaman kullanımlarını anlamak, pandemi öncesi ve pandeminin farklı dönemlerindeki farklılaşmaları incelemek amacı ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Raporda hane büyüklüğü ve karakteristiği, hane içi ilişkiler ve iş paylaşımı, hanede yaşayan ve bakım ihtiyacı olan bireylerin durumu ve bakımı, pandemide hane içi ilişkiler ve çalışma pratikleri, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim pratikleri ve bu konularda yaşanan zorluklar, zaman kullanımında demografik farklılaşmalara yer verilmiştir. Bu konular hem kendi içinde hem de pandemi öncesi ile pandeminin ilk dönemlerindeki bulgularla kıyaslanarak analiz edilip yorumlanmıştır.

Rapor içeriği 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde araştırma örneklemlerinde yer alan bölgelerde, hanelerde yüz yüze görüşülen kişilerin görüş ve tercihlerini yansıtmaktadır. Pandemi pratikleri ve zaman kullanımına dair bulgular Mayıs 2020 ve Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmaların bulgularıyla kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Bu şekilde toplumun pandemi öncesi, pandemi kısıtlamaları sırası ve pandemi kısıtlamaları sonrasında değişen ve dönüşen pratikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.

Prof. Dr. İpek İlkkaracan araştırmanın içerik tasarımı ve bulguların yorumlanmasına danışman olarak katkı sağlamıştır.

Araştırma bulgularını interaktif şekilde analiz edebileceğiniz modüle bu linkten ulaşabilirsiniz: İnteraktif Modül


Raporu İndirin