Dizi ve Haber Tercihleri

Bu rapora esas olan araştırma 6-7 Ocak 2018 tarihlerinde 29 ilin merkez dahil 116 ilçesine bağlı 158 mahalle ve köyünde 2745 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek yapılmıştır.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Ocak’18 Barometresi kapsamında yer alan ‘Dizi ve Haber Tercihleri’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin