KONDA Medya Raporu

KONDA Medya Raporu 2008 - 2018 Hayat Tarzları Araştırmaları ve Mart 2010'dan beri her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Barometre Araştırma Serisi'nin verilerinden elde edilen analizlerle oluşturulmuştur.

Bu çalışmanın ilk ayağı farklı araştırmaların bulgularından yararlanarak Türkiye’nin 2008-2018 arasındaki 10 yıllık medya kullanımının izini sürmekten oluşmaktadır. İkinci ayağı ise bir kitle iletişim kuramı olan Yetiştirme Teorisi üzerinden Türkiye’deki yoğun televizyon kullanımının kitlelerin algılarının evrilmesinde yeri olup olmadığı üzerine bir analizdir.

KONDA Araştırma 2008 yılından beridir toplumda farklı yaşayan, farklı değerleri olan kümeleri ortaya çıkarmak ve takip etmek amacıyla Hayat Tarzları araştırmaları gerçekleştiriyor. Demografik özellikler, değerler, algılar, beklentiler, korkular, gündelik pratikler, sahiplikler, kamusal alan, geleneksel medya ve sosyal medya, bankacılık ve zaman kullanımı gibi farklı alanlara dair toplanan verilerle, araştırma 9 farklı hayat tarzı kümesini ve bu kümelerin zaman içindeki değişimini ortaya koyuyor.


Raporu İndirin