23 Haziran 2019 Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri

Yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin ardından kamuoyuna açtığımız bu rapor iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk olarak 23 Haziran sandık sonuçlarının mahalle ve ilçe bazında 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ve 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nin sonuçlarıyla karşılaştırıldığı “sandık analizi” bölümü yer almaktadır. Gerçek sonuçlar dışında ayrıca İstanbul’u temsilen gerçekleştirilmiş 3 farklı saha çalışmasının sonuçlarına dayanan “siyasi profiller” bölümünde ise aday tercihlerinin farklı toplumsal kümelerde nasıl değişim geçirdiğini tespit edebileceksiniz.


Raporu İndirin