İnsan Hakları Araştırması

Bu rapor ve dayanağı olan araştırma verisi KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Civil Rights Defenders kuruluşu için üretilmiştir.

Anketler örneklem hesabına göre seçilen mahalle ve köylerde rastlantısal olarak belirlenen hanelerin kapılarında deneklerle yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Anketlerde görüşülen kişilerin sadece anket sorularına verdikleri cevaplar alınmış, kimlik ve iletişim bilgileri kesinlikle alınmamıştır.

Araştırmanın saha çalışması 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki demografik profillerini, siyasal eğilimlerini ve insan hakları konusunda bilgilerini, yaklaşımlarını, algılarını ve beklentilerini yansıtmaktadır.

Araştırma, Türkiye’nin 15 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’dür.

Araştırmadan ortaya çıkan Türkiye toplumuna dair demografik veriler TÜİK ve Konda Barometresi dahilinde aylık yapılan araştırmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.


Raporu İndirin