Türkiye’deki Ortalama İnsan Kim?

Bu rapora esas olan araştırma, 9-10 Ocak 2016 tarihlerinde 28 ilin merkez dahil 101 ilçesine bağlı 148 mahalle ve köyünde 2511 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. KONDA Ocak’16 Barometresi kapsamında yer alan ‘Türkiye’deki Ortalama İnsan Kim?’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin