Türkiye 100 kişi olsaydı...


  • 100 kişiden 5’inin halen okuma yazma bilmediğini,
  • Kadınların sadece beşte birinin çalıştığını,
  • Evlilerin yarısından çoğunun görücü usulü evlendiğini,
  • Nüfusun dörtte üçünün akıllı telefon sahibi olduğunu,
  • 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57’sinin herhangi bir işte çalışmadığını

Biliyor muydunuz?

Türkiye'deki 56 milyonluk yetişkin nüfusu tarif eden temel sayısal verileri 6 dakikalık bir gösterimde bir araya getirdik. Halkımızı elliye yakın farklı toplumsal veri ile anlatmaya çalıştık. Gösterimdeki bulguların tümü KONDA’ya aittir; 18 yaş üstü nüfusu temsil eder ve 2015 yılından bugüne olan verileri kapsar.