Türkiye’de Donan Siyasetin Şifreleri: Karar Ağacı Yöntemi ile Seçmen Tercihlerini Anlamak

KONDA olarak en çok Türkiye toplumunu anlamayı ya da anlamaya yardımcı olacak araştırmaları gerçekleştirmeyi önemsiyor ve bu yönde çaba gösteriyoruz.

Son üç yılda bir Yerel Seçim, iki Genel Seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir Anayasa referandumu için sandığa gitmiş Türkiye seçmeni, tercihleriyle kritik karar kavşağında olan ülkenin karar verici kadrolarını seçti ve karar süreçlerinin temelden değiştirecek bir tercihte bulundu.

Şimdi siyasi aktörlerin bu tercihlerin ardındaki dürtüleri, umutları, beklentileri, kaygıları anlamaya çalışacaklarını ve kendilerini bunlara göre yeniden tanımlayacaklarını beklediğimiz bir süreçteyiz.

Bu noktadan hareketle toplumun farklı siyasi seçmen kümelerinin Türkiye tahayyüllerini, temel zihinsel kavram haritalarını öğrenmenin hem kamuoyu için hem de siyasi aktörler ve karar vericileri için önemli olacağını düşündük.

Bu amaçla 16 Nisan halkoylamasının ardından dört rapor yayınladık.

Bu rapor dizisinin beşincisi olan bu raporumuz ise KONDA Barometresi araştırmaları dizisinde gerçekleştirilen 77 araştırmadaki 213.717 deneğin demografik verileri ve siyasal tercihleri üzerinden Afife Yasemin Yılmaz tarafından hazırlandı.


Raporu İndirin