Birinci Yılında Koronavirüs Süreci

Geçen yıl Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklamasından sonraki ilk Barometre araştırmamızda 43 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapmış ve insanların hayatını birdenbire altüst eden salgının gündelik pratiklerini, psikolojilerini nasıl etkilediğini ve salgının ortaya çıkışı, Türkiye'de yönetiliş biçimi hakkında neler düşündüklerini anlamak üzere bir dizi derinlemesine görüşme yapmıştık.

Nisan'20 raporumuzun temelini oluşturan bu görüşmeler bilinmeyen karşısındaki korku halini ortaya koymuştu.

Salgın bir yılını doldururken, görüştüğümüz bu kişilerin bu bir yılı nasıl yaşadıklarını, korkularının, beklentilerinin nasıl değiştiğini merak ettik ve Nisan 2021'de bu kişiler arasından 15 kişiyle tekrar derinlemesine görüşmeler yaptık ve ortaya okuyacağınız bu rapor çıktı.

Bu yöntem sayesinde söylemlerdeki değişimleri de takip edebildiğimiz rapor salgının en başındaki korku ortamının bir yandan alışkanlıklara, bir yandan bıkkınlığa evrildiğini gözler önüne koyuyor.

Faydalı olması dileğiyle,


Raporu İndirin