'Yeni Türkiye'nin Yurttaşları: 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Siyasi Tutumlar, Değerler ve Duygular Araştırma Raporu

KONDA olarak en çok Türkiye toplumunu anlamayı ya da anlamaya yardımcı olacak araştırmaları gerçekleştirmeyi önemsiyor ve bu yönde çaba gösteriyoruz.

Son üç yılda bir Yerel Seçim, iki Genel Seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir Anayasa referandumu için sandığa gitmiş Türkiye seçmeni, tercihleriyle kritik karar kavşağında olan ülkenin karar verici kadrolarını seçti ve karar süreçlerinin temelden değiştirecek bir tercihte bulundu.

Şimdi siyasi aktörlerin bu tercihlerin ardındaki dürtüleri, umutları, beklentileri, kaygıları anlamaya çalışacaklarını ve kendilerini bunlara göre yeniden tanımlayacaklarını beklediğimiz bir süreçteyiz.

Bu noktadan hareketle toplumun farklı siyasi seçmen kümelerinin Türkiye tahayyüllerini, temel zihinsel kavram haritalarını öğrenmenin hem kamuoyu için hem de siyasi aktörler ve karar vericileri için önemli olacağını düşündük.

Bu amaçla gerek Demokrasi Nöbeti Araştırması'nda gerekse Ağustos’17 Barometresi’nde anketimize katılanlara gerekse de “Darbe’ye Hayır Halk Forumu” katılımcılarına, anketin dışında ve kayda alınarak daha uzun görüşmelere rızalarını olup, olmadığını sorduk. Ses kaydı alınacak görüşmeleri kabul edenler arasından İstanbul adresli olanları ile tekrar iletişim kurduk. Görüşmeye gönüllü olanlar arasından 71 kişi ile Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında derin görüşmeler yaptık.

Araştırmanın çerçevesini ve yarı yapılandırılmış soru formunu Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Evren Balta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Murat Paker hazırladı. Görüşmeler KONDA ekibi ve Yusuf Kutlu denetiminde gerçekleştirildi.

3 raporluk bu serinin ilk raporunu sizlere sunuyoruz.

Faydalı olması dileğiyle.


Raporu İndirin