Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

Bu rapor 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının analizi ile 22-23 Mart 2014 tarihinde yapılmış KONDA araştırmasının bulgularına dayanmaktadır.

Seçim tarihinden bir hafta önce gerçekleştirdiğimiz araştırma herhangi bir kurum veya müşteri için gerçekleştirilmemiş, sadece kendi öz kaynağımızla finanse edilmiş ve yalnız kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Görüşülen kişilerin, oy eğilimini belirlemek amacıyla çeşitli soruları cevaplaması ve anket formunun içine basılan oy pusulası örneğinde oy vereceği partiyi işaretlemesi istenmiştir. Toplumun önceki anket çalışmalarıyla sahip olduğumuz demografik özelliklerine ve çeşitli toplumsal olaylardaki davranışlarına ait verilerle son araştırma verileri karşılaştırılarak çalışmanın güvenilirliği ölçülmüştür.


Raporu İndirin