Anayasa Dair Algılar ve Beklentiler

TESEV ortaklığı ile yapılan Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler araştırması, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden bireylerin yeni anayasadan beklentilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi; bazı temel anayasa konularındaki kanaat ve eğilimlerinin öğrenilmesi, diğer taraftan bu kanaatleri, eğilimleri ve beklentileri etkileyen siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik unsurların neler olduğunun tespit edilmesi için tasarlanmış ve uygulanmıştır.


Raporu İndirin