Türkiye Gençliği Araştırması

Modern hayatın geleneksel gençleri”: Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, Türkiye gençliği geleneksel değerlerine ve toplumsal kurallara bağlılığını sürdürüyor. Türkiye’deki gençliğin değerleri ve öncelikleri, KONDA ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiş Türkiye Gençliği Araştırması ile ortaya konuyor. Türkiye çapında 15-30 yaş arasındaki gençlerle yapılan araştırmada gençlerin gelecekten beklentileri, başarı ve mutluluk tanımları, hayata hazırlanırken bilgi edindikleri kaynaklar, üniversite eğitiminden beklentileri, kurumlara duydukları güven, Türkiye’nin AB ve Ortadoğu ilişkileri hakkındaki görüşleri ile televizyon ve internet kullanım alışkanlıkları gibi konulara ışık tutuluyor.


Raporu İndirin