KONDA İNTERAKTİF bu sefer GENÇLER’e bakıyor.

- 15 Mart 2019

KONDA İNTERAKTİF’in bu yeni modülünde 15-29 yaş arasındaki gençlerin son 10 yılda farklı özeliklerinin nasıl değiştiğini inceleyebiliyorsunuz.


2019’a girerken 10 yıl arayla tekrarlanmış olan Hayat Tarzları araştırmalarımıza dayanan iki interaktif modülü kamuoyu ile paylaşmıştık. Şimdi de bu yeni çalışmamızla ülkenin 15-29 yaş arası gençlerini inceleme imkanı bulacaksınız.


10 YILDA GENÇLERDE NE DEĞİŞTİ?


Bu modülde GENÇLERİN toplum genelinden ne derece farklı olduğunu inceleyebilecek, 10 yıl öncesinin gençliği ile bugünün gençliğinin birbirinden hangi konularda ne şekilde farklı olduğunu tespit edebilecek, 10 yıl önce genç olanların (15-29 yaş arası) olanların bugün ne yaptığını ve ne düşündüğünü de anlayabileceksiniz.


10 yıl arayla gerçekleştirilmiş ve 5 binin üstünde hanede gerçekleştirilmiş olan 2 çalışmanın ürünü olan bu GENÇLER çalışmamızla önyargılarınızı da yıkabilecek birçok yeni bilgiyi sade bir anlatımla inceleme fırsatı bulabilirsiniz.


Araştırmada Türkiye 15 yaş üstü nüfus ile 15-29 yaş arası gençleri, aynı zamanda 2008’de 15-29 yaş arası olanları bugün 25-39 yaş arasında olanları da karşılaştırıyoruz.

  • Gençler ülke geneline kıyasla çok daha eğitimli, çok daha modern, internetle çok daha ilişkili ve kültürel olarak çok daha aktif.
  • Gençlerin inanç seviyesi ve örtünme oranları da ülke geneline göre daha düşük.
  • Bugünün gençleri 10 yıl öncesinin gençliğine göre de daha eğitimli ve daha modern; ayrıca istihdama daha fazla katılıyor.
  • 10 yıl önce 29 yaş altı gençlerin sadece beşte biri öğrenciyken bu oran 2018’de 2 katına çıkmış.
  • Bekar olan gençlerin oranı 10 yıl içinde yüzde 60’tan yüzde 75’e çıkmış.
  • En önemlisi de GENÇLERİN gelecekten beklentileri 10 yıl öncesine göre daha olumlu hale gelmiş.

10 YILDA GENÇLERDE NE DEĞİŞTİ? çalışmamızı incelediğinizde sadece gençler hakkında değil toplumun geleceği hakkında da ezberlerinizi bozacak bulgularla karşılaşacaksınız.


Faydalı olması ümidiyle!


https://interaktif.konda.com.tr/tr/Gencler2018