Hakkımızda

KONDA bir araştırma ve danışmanlık şirketi olarak en temelde bilgi üreten ve bu bilgiyi ihtiyaca yönelik olarak yorumlarıyla anlamlandıran bir kuruluştur.

Tarhan Erdem’in 1986 yılında kurduğu KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi araştırmalar aracılığıyla Türkiye toplumunu anlamaya, anlatmaya ve böylece anlaşılır kılmaya çalışıyor.

Toplumun değişen dinamiklerini gözlemleyip, bu değişimlerle ilgili analizler yapıyor. Sadece var olan durumu değerlendirmekle kalmayıp toplumsal dalgaların ne yöne doğru hareket edeceğine dair öngörüler ortaya koyuyor. KONDA’nın analizleri ve öngörüleri özel veya kamu her türlü ölçekte kurumun stratejilerini belirlemede ve toplumsal bir temele oturtmasına katkı sağlıyor.

KONDA’nın toplumsal temsili hedef aldığı anket ve farklı saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bilgi ve yorumlardan oluşan raporlar, öngörülemez toplum hareketleri içinde kılavuz görevi görüyor.

Kurulduğudan beri bir milyonu aşkın kişiyle yüz yüze anket görüşmesi gerçekleştirmiş olan KONDA, Türkiye toplumunun genetik kodlarına dair en derin bilgi ve tecrübeye sahip kurum olarak tarif edilebilir.

KONDA toplumu sadece siyaset penceresinden görmüyor. Özellikle son yıllarda sosyoloji ve psikolojiyi temel alan birçok projede uluslararası kurumlarla işbirliği yapıyor.

KONDA Türkiye’yi, Türkiye’de yaşayanları ve bu topraklarda olan biteni anlamak isteyen tüm kişi ve kurumlar için birincil bilgi kaynağı olmaya devam edecektir.