Hizmetlerimiz

Araştırma İçerikleri

Araştırma içerikleri gelen talep ve ihtiyaçlar ile KONDA tarafından tasarlanır ve uygulanır. Araştırma içeriklerinin genel çerçevesi aşağıdaki 3 başlıktaki gibidir.

Siyasi Araştırmalar: 2010’dan beri aylık KONDA Barometresi araştırmaları sayesinde siyasi tercihleri periyodik olarak ölçmenin yanında kişi ve kurumların taleplerine yönelik özel araştırmalarla siyasi ölçüm ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu araştırmalar talebe göre ülke, il ya da ilçe ölçeğinde tasarlanabiliyor. Bu araştırmalar sadece seçim öncesindeki oy tercihlerini seçmen davranışını anlamanın yanında; hizmet değerlendirmesi, siyasi ortam hakkındaki görüşler, halkın isteklerini, beklentilerini anlamak gibi konularda da gerçekleştirilebiliyor.

Kurumsal Araştırmalar: Kurumlara veya markalarına yönelik yaptığımız araştırmalar, bireyleri sadece tüketici kimliği üzerinden ele alan pazar araştırmalarının yetersiz kaldığı alanlardaki boşlukları dolduruyor. Kurumlar ile bireyler arasındaki ilişkileri sosyolojik bir zeminde anlamlandırmaya çalışıyor. Bu konuda şu eksende çalışmalar gerçekleştiriyoruz:

  • Algı ve İtibar Araştırmaları
  • Müşteri kümeleme/segmentasyon
  • Müşteri profilleme
  • Sorun tespiti
  • Sosyal sorumluluk ihtiyaç analizleri
  • Sosyal etki analizi
  • Çalışan memnuniyeti
  • Akıllı şehir uygulamaları danışmanlığı

Toplumsal Yapı Araştırmaları: Türkiye’de toplumun demografik yapısını, fikirlerini, değerlerini, korku ve beklentilerini, gündelik hayatlarını, siyasi görüşlerini şekillendiren etkenleri anlamayı hedefliyor. Bu araştırmaların tümü toplumu anlamaya yönelik olsa da bazıları gençler, kadınlar veya azınlıklar gibi belli toplumsal gruplara, bazıları da Kürt meselesi, kadın meselesi, vatandaşlık, insan hakları gibi belli konulara odaklanıyor.

Yöntemler

Araştırma Süreci

Tasarım

KONDA, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve sizinle konuşarak; Ne öğrenmek istediğinizi ve kimlerin fikrini almak istediğinizi ortaya koyar Kaç kişiyle görüşülmesi gerektiğini bütçeler çerçevesinde belirler Yapılacak olan binlerce kişiyle anket çalışması veya belirli bir grupla uzun görüşmeler de olsa bir soru formu hazırlar. Müşteriyle paylaşır, onay alır.

Örneklem/Evren Belirleme

Tüm ülke nüfusu, belli bir demografik grup veya bir zümrenin görüşleri tespit edilmek isteniyor olabilir. Hangisi olursa olsun, temsili en gerçeğe yakın şekilde sağlayacak bir örneklem hazırlanır. Örneklemin seçmen grubu gibi belli formüllerle istatistiki olarak ölçülebilir bir karşılığı da olabilir; daha önce hiç ölçülmemiş bir zümreyi de tarif ediyor olabilir. Örneklem bazen inovasyon gerektirebilir. Amaç her zaman tarif edilen toplum kümesini temsil edebilmektir.

Saha Çalışması

Saha çalışması örnekleme sadık kalınarak gerçekleştirilir. Saha sürecinin zorluğu örneklemin hassasiyetinden bağımsız bir meseledir. Hangi ölçekte olursa olsun, saha çalışma adımlarının her biri “Dürüstlüğün kontrolü, ispatı ve hakkının verilmesi” mekanizması üzerine kuruludur. Bu mekanizmaya saha ekibinin tüm katmanları dahildir. KONDA saha çalışmalarında kimi zaman bir işin kontrolü işin kendisinden daha pahalı olabilir. Amaç doğru temsiliyet ve gerçek bilgidir.

Analiz

Sahadan toplanan veri niteliksel bir çalışmanın uzun notları da olabilir, büyük bir anket çalışmasının büyük tabloları da… Ortaya çıkan veri analiz edilir. Veriye, notlara, ortaya çıkan dağınık bilgiye bakılır. Teker teker, beraber, uzmanlarla beraber tekrar bakılır. Doğruluğundan bir de zihinsel olarak emin olunur. Sonra, her katmanda analizler yapılır. Tekrar bir araya gelinip verinin tümden ne dediği anlamlandırılmaya çalışılır.

Raporlama

Veriye bakan herkesin ortak yorumlarından bilgiler ve tespitler ortaya çıkar. Bunlar rapor haline getirilir. Rapor müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı ölçeklerde sunulabilmektedir. Kimi zaman çok rafine özet içeren bir sunum, kimi zaman tüm analizlerin paylaşılabileceği bir atölye çalışması, kimi zaman da kargo ile gönderilen kapsamlı bir dosya olabilmektedir.

Strateji / Yorum

Neticede amaç, bir müşterinin topluma dair öğrenmek istediği tanımlı bilgiyi en doğru biçimde ortaya çıkarmaktır.

KONDA sizin için ürettiği bilgiler ışığında stratejik destek de sunabilir. Yönetim danışmanlığı olarak yürüttüğümüz bu hizmette amacımız size önünüzdeki yolu tarif etmektir. Bunu yaparken, bilgimizi, sizin bilginizi ve tecrübemizi paylaşıyor oluyoruz. Elbette, stratejik destekle taahhüt ettiğimiz şey bir define haritasından ziyade bir coğrafi haritadır. KONDA, size coğrafi haritayı nasıl okuyacağınız ve yolunuzu nasıl bulacağınız konusunda yardımcı olabilir. Ancak, definenin nerede olduğunu bilecek gene siz olmalısınız.

İlkeler

KONDA’nın ihtiyaç duyduğunuz tüm araştırma ve bilgi derleme süreçlerinde her zaman kullandığı en birincil yöntem dürüstlüktür. Tarafsızlık ve dürüstlük KONDA çalışmalarında sadece ilke olarak değil yöntem olarak da yol göstermektedir.

KONDA bir müşterinin profesyonel standartlarını karşılamak için dürüstlük ve teknokratlık prensipleriyle hareket eder.

Saha sürecinin zorluğu örneklemin hassasiyetinden bağımsız bir meseledir.

Eğer anket tanımlı bir grupla internet üzerinden gerçekleştiriliyorsa bile, iletişim bilgileri müşteri dahil kimseyle paylaşılmaz.

KONDA saha çalışmalarında yer alan personeli kendisi bulur ve belirler. Anketörler, ekip şefleri, il sorumluları ve kontrolörler sadece Konda’ya bağlı olarak çalışır. Hiçbir personel ile KONDA arasında üçüncü bir kurum bulunamaz. KONDA hiçbir saha çalışmasında alt yüklenici ekip kullanmaz.

Hangi ölçekte olursa olsun, saha çalışma adımlarının her biri “dürüstlüğün kontrolü, dürüstlüğün ispatı ve emeğin karşılığının verilmesi” mekanizması üzerine kuruludur. Bu mekanizmaya ekibin en üstteki ve en alttaki tüm katmanları dahildir. KONDA saha çalışmalarında kimi zaman bir işin kontrolü işin kendisinden daha pahalı olabilir. Amaç doğru temsiliyet ve gerçek bilgidir.

Ancak, genel amaç her zaman kaotik kitlelerle karşı karşıya kaldığınızda önünüzü görmenizi sağlamaktır.