Halkoylamasına dair bilgi notu

Sayın Abonemiz,

Bu not, KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi abonelerine gönderilmektedir.

Notun dayanağı olan araştırmalar KONDA Barometresi kapsamında aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıda, Başkanlığa dair halk oylamasının gündemde yer almaya başladığı Şubat 2015 tarihinden itibaren yaptığımız tüm ölçümleri seri halinde görebilirsiniz. Araştırmalar yurt içi seçmenlerin eğilimlerini yansıtmaktadır.


Araştırmaya göre halkoylamasına katılım oranı yüzde 90 mertebesindedir. Katılım oranındaki değişikliklerin sonuçlara olası etkileri bilinmemektedir.

Halk oylamasına ilişkin ölçüm yaptığımız son araştırma ise 7-8-9 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.(1) Halen kararsız olan veya sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oranı toplamda yüzde 9’dur. Yaptığımız çok boyutlu istatistiki analizlerde kararsızların bir tercih lehine yöneleceğini gösteren bir bulguya rastlanmamıştır. Bu şartlarda araştırmaya göre “Evet” yüzde 51,5, “Hayır” yüzde 48,5 şeklinde hesaplanmaktadır. Bu bulgular araştırma hata payı dahilinde değerlendirildiğinde sonuca dair halen kesin bir yargıda bulunmak yanıltıcı olabilecektir.

Saygılarımızla, bilgilerinize sunulur.

KONDA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK A.Ş.


(1) Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin (yurt içi seçmenlerin) saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki halk oylamasına ilişkin tercihlerini yansıtmaktadır. Araştırma, 30 ilin merkez dahil 124 ilçesine bağlı 197 mahalle ve köyünde 3462 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. Araştırma bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,4’tür.