Koronavirüs (COVID-19) Salgını Hakkında Bilgi Notu - 2

KONDA BAROMETRESİ’nin 109’uncusu olan Mayıs 2020 araştırmasının saha çalışmalarını 9-10 ve 17-18 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirdik. Mart ayından beri gerçekleştirdiğimiz araştırmalar neticesinde elde ettiğimiz bulgulardan bir kısmını kamusal sorumluluğumuz gereği sizlerle tekrar paylaşıyoruz.

Toplum esas itibariyle virüse karşı bireysel ve salgına dair kamusal kısıtlara uymaya arzulu görünse de, hanenin gelir ve geçiminin temeli olan iş ve çalışma zorunluluğu ve arzusuyla bu tedbirlere uyma konusunda gevşemeler gözlenmektedir.

Koronavirüse karşı önlemler, sokağa çıkma durumu

Salgına karşı kişilerin kendi hayatlarında aldığı önlemleri, ülkede ilk vakanın açıklanmasından (11 Mart 2020) önce, Mart başından beri (7-8 Mart 2020, Mart Barometresi) ölçmeye devam ediyoruz. Özel olarak bir şey yapmadığını belirtenler azalırken kalan tüm önlemlerde Mart ayına göre artış görülmektedir.

Ancak, yurttaşların ‘sokağa çıkmama’ konusundaki duyarlılık ya da çabalarında geçtiğimiz aya göre genel bir rahatlama olmuş. Tüm bu süreç çerçevesinde dışarıya iş veya alışveriş gibi bir sebeple çıkanların oranı değişmiyor. Diğer yandan ‘hiç çıkmadığını’ belirtenler düzenli olarak azalıyor. Ayrıca salgına rağmen eskisi gibi sıklıkta çıktığını belirtenlerin oranı da artıyor. Toplumun yavaş da olsa eski sokak alışkanlıklarına dönmeye başladığını söylemek mümkün.

Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının aldığı önlemler

Geçtiğimiz iki ay içinde toplumda Sağlık Bakanlığı ve devletin aldığı önlemlerin yeterli olduğuna inanç yükselmiş. Mart ayında toplumun yarısından biraz fazlası bu soruya “Evet, yeterli önlemleri aldı.” cevabını verirken, Mayıs’a geldiğimizde her 10 kişiden 7’si önlemleri yeterli bulur hale gelmiş.

Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarına güven

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere güven sorusuna 4 kişiden 3’ü olumlu yanıt vermiş. Kurumların doğru ve güvenilir bilgi verdiğini düşünenlerin oranı Mart ayına göre 19 puan daha yüksek.


COVID-19 Bilgi Notu - 2