KONDA'nın Abonelerine Gönderdiği Bilgi Notu

Sayın Abonemiz,

Bu açıklama, KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi abonelerine gönderilmektedir. Abonelik sözleşmelerindeki özel maddeye dayanılarak ve abonelerimizin verdiği yetki ve hak kapsamında yapılan açıklama, bugün içinde (www.konda.com.tr) sitesinde de yayımlanacaktır.

Açıklamanın dayanağı olan araştırma, 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, 35 ilin merkez dâhil 120 ilçesine bağlı 194 mahalle ve köyünde 3480 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülmüştür. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır.

Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek yurt içi seçmenlerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini yansıtmaktadır.

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile bir önceki Genel Seçim mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır. Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak örneklem tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında gidilen iller: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van.

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,2’dir. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiği günden sonraki son 4 araştırmanın siyasi tercih sonuçları aşağıdaki tablodaki gibidir. Yüzde 7,8 kararsız olduğunu ve yüzde 2,2 oy kullanmayacağını söyleyen seçmenleri orantılı bir şekilde dağıttığımızda ise aşağıdaki seri ortaya çıkmaktadır.


6-7 Mayıs tarihindeki araştırmaya ait bulgular Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin mevcut olduğunu göstermektedir. Fakat son haftada yaşanan oy değişim eğilimi devam ederse seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır.

Genel Milletvekilliği oyu tercihini ittifak oyları olarak, yüzde 11,5 kararsız olduğunu ve yüzde 2,2 oy kullanmayacağını söyleyen seçmeni orantılı bir şekilde dağıttığımızda ise aşağıdaki seri ortaya çıkmaktadır.


Bu bulgular bize son dönemlerde yüzde 43-44 oy oranına yeniden ulaşan Cumhur İttifakı’nın bu oy oranını daha da arttıramadığını fakat ittifaklar içerisinde en yüksek oy oranına ulaşacak ittifakın Cumhur İttifakı olacağını göstermektedir.

Bu seçimde siyasi partiler çok çeşitli seçim, ittifak ve aday liste stratejileri ile seçime giriyorlar. 87 seçim bölgesinin tamamında birlikte hareket eden, tamamında ayrı hareket eden, bazılarında ayrı bazılarında birlikte hareket eden, bazılarında ayrı giren ama birbirlerinin listesinde adayları olan aynı ittifak mensubu partiler var. O yüzden parti oyu tercihi yerine ittifak oyu ölçümünün daha sağlıklı bir ölçüm olduğu fikrindeyiz. Yine de 6-7 Mayıs bulgularımıza göre parti tercihi bulgularımız da şu şekilde:


Bu bulgularımızı değiştirebilecek ve 14 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği not etmek isteriz:

  •  Birincisi, 6-7 Mayıs tarihinden seçime kadar yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.
  •  İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Stratejik oy kaymalarının “Cumhur İttifakı - Millet İttifakı” ya da “Erdoğan – Kılıçdaroğlu” arasında olma ihtimalini pek öngörmemekle birlikte İnce ve Oğan seçmenlerinin çoğunlukla Kılıçdaroğlu lehine oy kullanma eğiliminde olduklarını görüyoruz.
  •  Üçüncüsü de başta deprem bölgesi olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı seçmenlerin seçime katılım oranı ile yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır.

Saygılarımızla, bilgilerinize sunulur.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.Bilgi notu