Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve KONDA iş birliğiyle gerçekleştirilen “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporu yayında. İkinci kez yapılan araştırma, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki gençlerle yapıldı.

Araştırma, gençlerin oy eğilimleri, örgütlenmeye dair tutumları, toplumsal değişime olan yaklaşımları, kimliksel ilişkileri, gençliğe olan bakış açıları ve sosyoekonomik düzlemde karşılaştıkları sorunlar gibi farklı temalardaki politik tercihlerini ve tutumlarını derinlemesine ele alıyor.

Bu araştırma; güncel verilerle gençlerin farklı konulardaki çeşitli görüşlerine ışık tutarak gençlerin siyasal katılımını ve temsiliyetini artıracak yeni stratejiler geliştirmeyi, politika yapıcıların gençliğin durumunu daha iyi kavramasını sağlayarak gençlik dostu politika çıktıları üretmeyi ve gençliğin sosyo-ekonomik sorunlarına kanıta dayalı çözümler üretmeyi hedefliyor.


Raporu indirin