Nafaka Dosyası

Yoksulluk nafakasını farklı açılardan ele alan bu dosya KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 198 bileşenden oluşan Nafaka Hakkı Kadın Platformu için hazırlanmıştır.

Dosyada Nafaka Hakkı bölümünde genel olarak nafaka hakkını, kanunu ve güncel tartışmaları ele alıyoruz.

Verilerle Evlilik, Boşanma ve Nafaka bölümünde ilk olarak kısaca Türkiye’de kadınlarla erkeklerin demografik farklılıklarına değindikten sonra, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ülke genelindeki evlilik ve boşanma sayılarına yer vermek suretiyle nafaka konusunu genel bir çerçeveye oturabilmeyi hedefliyoruz. Ardından bu bölümün üçüncü kısmında toplumun boşanma ve nafaka konularına bakışına yer veriyoruz. Bu kısmın bulguları KONDA’nın Ocak 2020’de ülke genelinde yaptığı saha araştırmasına dayanıyor.

Dosyanın Boşanma Davaları ve Nafaka Hakkına Dair İncelemeler isimli dördüncü bölümünde Kadın Dayanışma Vakfı’nın 140 dava dosyasına dayanan yoksulluk nafakası incelemesini, iki avukatın Beyoğlu Adli Yardım Birimi ’nde bulunan bir kısım boşanma kararına dair hazırladığı ve yayınlanmamış olan bir raporunu ve başka iki avukatın Gaziosmanpaşa Adli Yardım Bürosu’na yapılan başvurular üzerine yaptıkları incelemeyi özetliyor.

Derinlemesine Görüşmeler ise adları İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından verilen 20 kadınla – ki bu kadınlar boşanma davaları sürecinde adlî yardımdan destek almışlardır- derinlemesine görüşme yapma sürecini anlatıyor ve 6’sıyla yapılan görüşmelerde ortak olarak görülen ana konuları, doğrudan alıntılarla birlikte, ortaya koyuyor.


Raporu İndirin