Eğitim Sisteminin Yapısı ve Beklentiler

Bu rapora esas olan araştırma, 5-6 Kasım 2017 tarihlerinde 27 ilin merkez dahil 110 ilçesine bağlı 164 mahalle ve köyünde 2642 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. KONDA Kasım’17 Barometresi kapsamında yer alan ‘Eğitim Sisteminin Yapısı ve Beklentiler’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin