Ramazan Pratikleri

Bu rapora esas olan araştırma 3-4 Haziran 2017 tarihlerinde 28 ilin merkez dahil 99 ilçesine bağlı 147 mahalle ve köyünde 2549 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek yapılmıştır.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Mart’18 Barometresi kapsamında yer alan ‘Ramazan Pratikleri’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin