İklim Değişikliği Algısı

Bu raporun dayanağı olan araştırma Avrupa İklim Vakfı için KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın saha çalışması 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, Türkiye’deki 15 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki çevre ve iklim değişikliğine dair algılarını, görüşlerini ve tercihlerini yansıtmaktadır.

Araştırma, Türkiye’nin 15 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Araştırma kapsamında, 34 ilin merkez dahil 119 ilçesine bağlı 208 mahalle ve köyünde 2475 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülmüştür. Her bir mahallede gerçekleştirilen 12 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır.


Raporu İndirin