Gezi Raporu

Bu rapor, Türkiye’de toplumsal hareketler bağlamında önemli bir yer teşkil eden Gezi Olayları’nı hem Gezi Parkı’ndakilerin kimler olduğu üzerinden hem de Gezi Olayları’nın Türkiye toplumu tarafından nasıl algılandığı bağlamında kapsamlı bir analiz ve değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Raporun ilk kısmı, 6-8 Haziran 2013 tarihlerinde Gezi Parkı’nda gerçekleştirilen Gezi Parkı araştırmasına; ikinci kısmı, Temmuz 2013 tarihli KONDA Barometresi’nde “Gezi Parkı Olayları Algı ve Değerlendirme’ tema raporuna dayandırılmıştır. Üçüncü kısımda ise, Gezi Parkı değerlendirmesi ve Gezi Olayları tartışılırken sıkça vurgulanan sosyal medya kullanımı ve “Y” kuşağı tartışmalarına dair analiz ve yorumlar yer almaktadır. Raporun, toplumsal tarihimizde önemli bir yer tutacağına inandığımız Gezi Olayları’nı doğru ve tarafsız değerlendirmede faydalı olacağını ümit ediyoruz.Raporu İndirin