Toplumun Yatırım Tercihleri

Bu rapora esas olan araştırma, 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde, 29 ilin merkez dâhil 114 ilçesine

bağlı 144 mahalle ve köyünde 2621 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Mayıs’14 Barometresi kapsamında yer alan ‘Toplumun Yatırım Tercihleri’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin