Toplumun Boğaziçi Üniversitesi Olaylarına Bakışı

KONDA Mart’21 Barometresi araştırması kapsamında anlamaya çalıştığımız konulardan biri de toplumun Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun atanmasının ardından yaşananları nasıl değerlendirdiğiydi.

Araştırma verilerimizi kamusal sorumluluğumuz gereği sizlerle de paylaşıyor, kamuoyunda tartışılan bu konuda elimizdeki verilerin toplumun bulunduğu noktaya ışık tutacağına inanıyoruz.

Mart’21 Barometresi’nin saha çalışması Türkiye’deki 15 yaş üstü yetişkin nüfusu temsil eden bir kitlenin, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini anlayabilmek için tasarlandı. Araştırma KONDA Aracılı Panel yöntemiyle 2643 kişi ile anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, 71 ilin merkez dahil 327 ilçesinde 2643 kişiyle telefonla görüşmeler yapılmıştır.


Raporu İndirin