Kitle İletişim Araçlarının Etkisi

Bu rapora esas olan araştırma, 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde, 30 ilin merkez dâhil 113 ilçesine bağlı 149 mahalle ve köyünde 2621 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Nisan’14 Barometresi kapsamında yer alan ‘Kitle İletişim Araçlarının Etkisi’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin