Belirsizlikten Kaçınma Araştırması

Bu rapora esas olan araştırma, 9-10 Şubat 2013 tarihlerinde, 30 ilin merkez dâhil 95 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2617 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Şubat’13 Barometresi kapsamında yer alan ‘Belirsizlikten Kaçınma’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin