İyilik, Kötülük, Yardımseverlik

Bu rapora esas olan araştırma 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde 28 ilin merkez dahil 104 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 2714 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek yapılmıştır.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Kasım’19 Barometresi kapsamında yer alan ‘İyilik, Kötülük, Yardımseverlik’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin