Türkiye'de Aile Yapısı

Bu rapora esas olan araştırma, 7-8 Ocak 2012 tarihlerinde, 27 ilin merkez dâhil 100 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2517 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Ocak’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Türkiye Aile Yapısı’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin