Türkiye’de Bireycilik

Bu rapora esas olan araştırma 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde 31 ilin merkez dahil 106 ilçesine bağlı 153 mahalle ve köyünde 2762 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek yapılmıştır.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. Konda Ekim’18 Barometresi kapsamında yer alan ‘Türkiye’de Bireycilik’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin