Adalet ve Hukuk Algısı

Bu rapora esas olan araştırma, 7-8 Mayıs 2016 tarihlerinde 27 ilin merkez dahil 104 ilçesine bağlı 153 mahalle ve köyünde 2685 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular da sorulmaktadır. KONDA Mayıs’16 Barometresi kapsamında yer alan ‘Adalet Algısı’ temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Raporu İndirin